Odia Gamroj Marenira

Tenas Yirojs fru.

Description:

Ålder: 49 år.
Födelsedatum: Den 20 Januari, år 1463.
Mamma:-
Pappa: Maren Gamroj
Gift: Tenas Yiroj
Barn: Amir Yiroj Tenasir

Bio:

Död – år 1512


Yirojs karavan anfölls av ‘ banditer’. Odia hittades med en sönderslagen skalle. Hennes dotter, Luni hittades aldrig.

Odia Gamroj Marenira

Blodstorm MartinJensen MartinJensen