Tag: Stad

Results

  • Fallokir

    Detaljer (Start)

    *Antal:* 6500 invånare *Befolkning:* Neromenezer(40%), Perenner(35%), Tokon(5%), Dvärgar(5%), Lalaster(3%), Conrier(2%), Övriga(10%). *Nation: [[Colonan(Land)]]* *Styrandefigur: [[:morgan-warik | Morgan Warik]]*

    *Bel …