Colonan(Land)

Detaljer (Start)

Antal: 280.000 invånare
Befolkning: Perenner(45%), Neromenezer(35%), Tokon(10%), Dvärgar(8%), Övriga(2%)
Styrandefigur: Administratör Ramak Rog Jehanir

Coloniska Imperiet (8458 f.C -126 f.C)


Läs mer: Coloniska Imperiet

Förtrycketstid (126 f.C -1433 e.C)


Läs mer: Thalamur

Fristaten Colonan (1433 e.C – 1493 e.C)


Den Huvudlösa Konungens Krig
Läs mer: Fristaten Colonan

Administratet Colonan (1493 e.C – )


Läs mer: Administratet Colonan

Styrandefigurer


  • Amereta (8458 f.C)- Colonansgrundare.
  • Jesana Véreta Jehanira (1433-1437 e.C)- Den första administratören.
  • Khrun klan Drezin hus Vartakh (1438-1446) Den andra administratören.
  • Administratör Ramak Rog Jehanir(1493-1512) – Den tolfte administratören.
  • Korrer Rog Hakilir(1512) – Den trettonde administratören.
  • Prins Hakil Rog Ramakir(1512-) – Den fjortonde administratören.

Colonan(Land)

Blodstorm MartinJensen MartinJensen