Colonan(Stad)

Detaljer (Start)

Antal: 10.000 invånare
Befolkning: Perenner(60%), Neromenezer(20%), Tokon(5%), Dvärgar(5%), Conrier(5%), Övriga(5%).
Nation: Colonan(Land)
Styrandefigur: Administratör Ramak Rog Jehanir

Colonan(Stad)

Blodstorm MartinJensen MartinJensen