Den Huvudlösa Konungens Krig

Även kallat “det Warik-Rogiska upproret” eller “Inbördeskriget”. Kriget handlade om dispyter mellan mäktiga faktioner i landet, gällande vilket statsskick som skulle användas, och varade mellan år 1491-1493.

Bakgrund


Det demokratiska systemet i Colonan blev med åren korrupt, i alla fall om man frågar Warik-släkten. Mutor avgjorde vem som vann, vilket i sin tur gjorde att landet styrdes av yttremakter. I många år styrde dvärgarna, trots att dem bara motsvarade en knapp tiondel av befolkningen. Detta motiverade familjen Warik att kräva reform. Då Ydin Gorradan —en god vän till dvärgarna — hörde om detta så ställde han ett ultimatum: Korsar de Imperiskafloden så är dem förrädare till administrationen. Orig Warik Damidir tog sin här över floden, tog Colonan, och tog steget som gjorde att Gorradan förklarade krig.

Inledning


Gorradan skickade ut korpar till köpmän och sina allierade, familjerna Talon och Yiroj. Två dagar senare hedrade Talon sitt giftermål och samlade sina trupper. Rika män som saknade mark och som stod för folkstyret bidrog med legoknektar. Snabbt växte stora men splittrade nummer upp i norr och öst.

Warik stod i numerärt underläge och deras allians med Rog såg tveksam ut. Oddsen mot dem blev större för varje dygn. Trots att de var enade via giftermål så fanns risken att bli utplånad. Orig tog beslutet att skicka hans fru Madelena Rog, tillbaka till hennes hem. Rogs hushåll tog emot henne med glädje, då detta förmodligen skulle rädda hennes liv. Ramak gick för att omfamna sin syster men stoppades av skriftrullen i hennes hand, riktad mot honom som en värja.

“Neka, och förbli ett får, eller res dig mot svärden med din spira i hand,” sa Madelena. Han öppnade rullen. Den nådde ner till golvet och var fylld med namnteckningar och sigill. Dem tillhörde köpmän som var villiga att bidra med pengar i utbyte mot att de blev adlade och givna mark vid krigsslutet. Dessutom fanns det en till detalj. Ramak skulle bli landets ledare.

Den Huvudlösa Konungens Krig

Blodstorm MartinJensen MartinJensen