Fallokir

Detaljer (Start)

Antal: 6500 invånare
Befolkning: Neromenezer(40%), Perenner(35%), Tokon(5%), Dvärgar(5%), Lalaster(3%), Conrier(2%), Övriga(10%).
Nation: Colonan(Land)
Styrandefigur: Morgan Warik

Belägring – år1512


Fallokir

Blodstorm MartinJensen MartinJensen